Công Ty TNHH Daerim Tech Vina

Khu Công Nghiệp Sông Công 1, TP Sông Công, Thái Nguyên

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Daerim Tech Vina Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại ...

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY