CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TBD NHƠN TRẠCH

KCN Nhơn Trạch 1, Tỉnh Lộ 319, Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai