Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam

Sô 3 đường 1A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh: Văn phòng phẩm.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY