Công Ty TNHH Chain Yarn Việt Nam

Lô A_7_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Xã Lai Hưng,huyện Bàu Bàng ,Tỉnh Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chưa cập nhật thông tin.