Công Ty TNHH Avera Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
SỐ 61 , TỔ 9 , KHU PHỐ 3 . PHƯỜNG AN BÌNH. TP. BIÊN HÒA ĐỒNG NAI.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH AVERA VIETNAM chuyên: - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện - Sản xuất sản phẩm từ plastic - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh CÔNG TY TNHH AVERA VIETNAM chuyên: - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện - Sản xuất sản phẩm từ plastic - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY