Công ty TNHH ALS Bắc Ninh

Lô CN5, Đường YP6, kcn Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, BắcNinh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH ALS Bắc Ninh là công ty dịch vụ vận tải hàng không

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY