Công Ty Lương Thực Sông Hậu

http://www.songhaufood.com.vn/
Lô 18, Khu CN Trà Nóc I, Phường Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Lương thực Sông Hậu là Công ty 100% vốn Nhà nước trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công Ty Lương thực Miền Nam, kinh doanh mặt hàng lúa gạo xuất khẩu và nội địa, sản xuất bao bì, dịch vụ Cảng biển, lương thực thực phẩm,…

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY