Công ty Khoáng sản Rạng Đông

Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh chính : Khai thác khoáng sản, sản xuất Vật liệu xây dựng, sửa chữa gia công cơ khí

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY