Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn

KCN Thi Sơn, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam