Công Ty CP TV TK-XD Kiến Trúc Xanh

83 Nguyễn Ngọc Sanh, P5, TP. Cà Mau

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty CP TV TK-XD Kiến Trúc Xanh Quy hoạch, thiết kế công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY