Công ty CP THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP

Lượt xem: 1811
Lô c, khu công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP Là Công ty chuyên chế biến thủy sản xuất khẩu