CÔNG TY CP KT VÀ QL KCN ĐẶNG HUỲNH

http://ttcland-danghuynh.vn/
1185 Quốc lộ 1A, KP5, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Bốc xếp hàng hóa. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Bán buôn thực phẩm. Quản lý và khai thác Khu công nghiệp, xây dựng công trình. Hoạt động giao nhận xuất nhập khẩu…

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY