Công Ty CP K.I.P Việt Nam

số 30, đường Hòa Nam 5, tổ 249, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty CP K.I.P Việt Nam