Công ty CP Kinh doanh Xi măng Miền Bắc

CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chuyên sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực: - Xi măng - Bê tông - Thủy điện - Bột đá...

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY