Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn

www.backanco.com
Tổ 4 phường Đức Xuân, tp. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán BKC Được thành lập năm 2000, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản với hệ thống các mỏ chì kẽm, nhà máy luyện chì. Ngoài ra Công ty cũng có các Xí nghiệp thành viêc hoạt động trong lĩnh vực chế biến rượu, nước giải khát, nước khoáng.