Công Ty Cp Intimex Bảo Lộc

http://intimexhcm.com
CN4 khu công nghiệp Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc được thành lập vào ngày 03-06-2010, trụ sở đặt tại CN4, Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - vùng nguyên liệu chính về cà phê của tỉnh Lâm Đồng. Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc hoạt động kinh doanh cà phê và sản xuất gạch tuynel với công suất nhà máy là 30 triệu viên/năm. Năm 2014, Công ty Cổ phần Intimex Bảo Lộc đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến cà phê xuất khẩu chất lượng cao với công suất 30.000 tấn/năm cùng các trang thiết bị hiện đại, góp phần vào mục tiêu nâng cao giá trị hàng nông sản xuất khẩu đã qua chế biến của Tập đoàn Intimex.