Công Ty CP Giấy MINH HƯNG

Lượt xem: 111
Lô H9- H10-H11, Đường D4, KCN Minh Hưng III, Minh Hưng , Chơn Thành, Bình Phước

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty CP Giấy MINH HƯNG Sản xuất giấy, tái chế phế liệu

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY