Công ty CP DVVT & TM VIệt Hoa

www.viethoagroup.com
284 Nguyễn Tất Thành, F13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tổng công ty Việt Hoa: 284 Nguyễn Tất Thành, F13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh CN Quận 2: 60 đường 17, F. An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh CN Bãi xe: 79C Đỗ Xuân Hợp, F. Phước Bình, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

1
Bạn cần tìm việc ?