Công Ty CP Dich Vụ Kỹ Thuật Và Công Nghệ THT

www.thtndt.com
Số 334 Phúc Diễn, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, VN

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THT Tầm nhìn Trở thành thương hiệu uy tín, có sự khác biệt nổi trội với vị thế cạnh tranh đứng đầu trong ngành dịch vụ kĩ thuật, nhờ vào các năng lực cốt lõi là nguồn nhân lực, sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao. Sứ mệnh Mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng và lợi ích tốt nhất cho nhân viên. Đảm bảo sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Đóng góp vào một xã hội ổn định và một nền kinh tế bền vững. Triết lý kinh doanh “Tất cả vì chất lượng và thoải mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng, đó là tránh nhiệm của mỗi thành viên trong Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Công Nghệ THT” CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ THT Tầm nhìn Trở thành thương hiệu uy tín, có sự khác biệt nổi trội với vị thế cạnh tranh đứng đầu trong ngành dịch vụ kĩ thuật, nhờ vào các năng lực cốt lõi là nguồn nhân lực, sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao. Sứ mệnh Mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng và lợi ích tốt nhất cho nhân viên. Đảm bảo sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. Đóng góp vào một xã hội ổn định và một nền kinh tế bền vững. Triết lý kinh doanh “Tất cả vì chất lượng và thoải mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng, đó là tránh nhiệm của mỗi thành viên trong Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Công Nghệ THT”