Công ty CP Đầu Tư Nam Phúc

www.namphuc.com
25-27-29 đường số 5, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TP.HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc (NAM PHUC INVESTMENT J.S.C) được thành lập ngày 23/02/2005 theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0303678436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp. Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh xăng, dầu, khí và các sản phẩm liên quan. Với chức năng và nhiệm vụ của một nhà Đầu mối Xuất nhập khẩu xăng dầu, hàng năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc căn cứ vào Quota thối thiểu Bộ Công thương giao, căn cứ vào khả năng tiêu thụ của hệ thống phân phối để tiến hành nhập khẩu xăng dầu từ các nước trong khu vực như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan…. Ngoài nhập khẩu trực tiếp, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc cũng tiêu thụ nguồn xăng dầu của Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất, sắp tới Công ty cũng sãn sàng tiêu thụ nguồn sản phẩm của Nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn để đảm bảo đầu ra cho các Nhà máy lọc dầu trong nước. Xăng dầu Nhập khẩu được Công ty Nam Phúc gửi tại kho của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex, khu vực Nhà Bè – thành phố Hồ Chí Minh, một đối tác tin cậy trong lĩnh vực quản lý chất lượng, số lượng xăng dầu. Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc (NAM PHUC INVESTMENT J.S.C) được thành lập ngày 23/02/2005 theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0303678436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp. Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh xăng, dầu, khí và các sản phẩm liên quan. Với chức năng và nhiệm vụ của một nhà Đầu mối Xuất nhập khẩu xăng dầu, hàng năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc căn cứ vào Quota thối thiểu Bộ Công thương giao, căn cứ vào khả năng tiêu thụ của hệ thống phân phối để tiến hành nhập khẩu xăng dầu từ các nước trong khu vực như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan…. Ngoài nhập khẩu trực tiếp, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc cũng tiêu thụ nguồn xăng dầu của Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất, sắp tới Công ty cũng sãn sàng tiêu thụ nguồn sản phẩm của Nhà máy Lọc Dầu Nghi Sơn để đảm bảo đầu ra cho các Nhà máy lọc dầu trong nước. Xăng dầu Nhập khẩu được Công ty Nam Phúc gửi tại kho của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex, khu vực Nhà Bè – thành phố Hồ Chí Minh, một đối tác tin cậy trong lĩnh vực quản lý chất lượng, số lượng xăng dầu.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY