Công ty CP Daikin Air Conditioning- Chi nhánh Hưng Yên

Lô Q1, KCN Thăng Long II, Xã Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Vĩnh Phúc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nhà máy mới xây dựng, 100% vốn Nhật Bản