Công Ty CP Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng

1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty CP Bê Tông Đăng Hải Đà Nẵng

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY