Công ty CP 579-STT

côngtycp579-stt.vn
98 Núi Thành - Đà Nẵng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

579-STT được thành lập năm 2009. Ngành nghề kinh doanh chính là đào tạo lái xe (ôtô-môtô), quản lý lưu trú (Ký túc xá sinh viên, Chung cư), xuất khẩu lao động và các lĩnh vực đầu tư khác nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất thông qua chất lượng không ngừng được nâng cao, dựa trên nhu cầu của khách hàng, phát triển bền vững và làm phong phú hiểu biết cá nhân. 579-STT được thành lập năm 2009. Ngành nghề kinh doanh chính là đào tạo lái xe (ôtô-môtô), quản lý lưu trú (Ký túc xá sinh viên, Chung cư), xuất khẩu lao động và các lĩnh vực đầu tư khác nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất thông qua chất lượng không ngừng được nâng cao, dựa trên nhu cầu của khách hàng, phát triển bền vững và làm phong phú hiểu biết cá nhân.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY