Công Ty Cổ phần Xây Lắp Gervico

Lô 13BT2 Khu đô thị mới Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ phần Xây Lắp Gervico hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực : Sản xuất kết cấu thép ( nhà thép tiền chế ) , khu sản xuất kết cấu thép đặt tại Khu CN Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam. Công ty đặc biệt lưu ý đến chất lượng sản phẩm và hoàn thiện phương pháp phục vụ khách hàng.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY