Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Đức Bảo Kon Tum

10 Trường Chinh, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum Trong những năm qua, Công ty đã tham gia nhiều công trình có quy mô lớn như di dời đường dây 220KV thủy điện Đồng Nai 2, xây dựng các công trình đường dây 110KV Thủy điện ĐăkLô, đường dây 110KV Krông Nô 3, đường dây 110KV Krông Nô 2, đường dây 35KV cấp điện cho Công ty 716 thuộc Binh Đoàn 15 và đạt những thành tựu lớn. Với những kinh nghiệm được đúc kết trong nhiều năm hoạt động, với đội ngũ nhân lực được đào tạo kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ và nguồn tài chính vững chắc, Công ty chúng tôi đang triển khai kế hoạch đầu tư thủy điện trong và ngoài tỉnh.