Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Bảo Trì Công Trình Giao Thông 719

Số 497, Đường 23 tháng 8, Khóm 3, Phường 8, Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công việc chính quản lý xây dựng và sửa chữa các công trình cầu đường bộ

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY