Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ngọc Thuận Thiên

Số 14 đường N1, KĐT Mê Ga Residence, phường Phú Hữu, quận 9, Tp.HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CP Xây Dựng Ngọc Thuận Thiên hoạt động về lĩnh vực Xây dựng.