Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VHT Hà Nội

thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, t.p Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CPTMVDV VHT Hà Nội được thành lập vào tháng 3 / 2017. Hiện tại công ty đang hoạt động trên các lĩnh vực: Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, Lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Các hoạt động chuyên dụng khác...

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY