CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BẠN VÀ TÔI

Lô 19A5-2, Đường số 3, KCN Trà Nóc 1, Bình Thuỷ, Cần Thơ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chưa cập nhật thông tin.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY