CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SƠN ĐÔNG

Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN SƠN ĐÔNG

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY