Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Phú Phương

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Số 18, đường Nguyễn Biểu, P. Hiến Nam, Tp Hưng Yên

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cp tập đoàn xây dựng Phú Phương được thành lập ngày 07/04/2010. Ngành nghề chính của công ty hoạt động là xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đường giao thông cấp 2 trở xuống, xây lắp đường dây và TBA tới 500kV, xây dựng dân dụng. Công ty Cp tập đoàn xây dựng Phú Phương được thành lập ngày 07/04/2010. Ngành nghề chính của công ty hoạt động là xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đường giao thông cấp 2 trở xuống, xây lắp đường dây và TBA tới 500kV, xây dựng dân dụng.