CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC AVS

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
766 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

*CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC AVS trụ sở chính: 766 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Hiện tại công ty có các chi nhánh bao gồm: + A1/27A1 Đường Vĩnh Lộc, Ấp 01, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam + Số nhà 309, Tổ 1, Ấp 2, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Dạy ngoại ngữ, kỹ năng đàm thoại *CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC AVS trụ sở chính: 766 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Hiện tại công ty có các chi nhánh bao gồm: + A1/27A1 Đường Vĩnh Lộc, Ấp 01, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam + Số nhà 309, Tổ 1, Ấp 2, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Dạy ngoại ngữ, kỹ năng đàm thoại