Công ty Cổ Phần Southland -Do Nguyen

Thửa đất 122, TBD 43, Ấp Ba Phải, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Produce and supply quality natural rubber for customers globally.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY