Công ty Cổ phần Sợi Việt Phú

KCN Cầu Tràm, ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An