CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HUY THÀNH

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
ĐƯỜNG D5, KCN ĐỒNG AN 2, P. HÒA PHÚ, T. BÌNH DƯƠNG

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HUY THÀNH Địa chỉ: Đường D5, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Bình Dương Lĩnh vực hoạt động: Vận tải bằng đường bộ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HUY THÀNH Địa chỉ: Đường D5, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Bình Dương Lĩnh vực hoạt động: Vận tải bằng đường bộ