Công ty cổ phần ô tô khách Hà tây

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
143 Trần phú- p.Văn Quán- q.Hà Đông - Tp Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây là công ty thuộc sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải và dịch vụ xăng dầu.... Công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây là công ty thuộc sở giao thông vận tải tỉnh Hà Tây quản lý (nay là thành phố Hà Nội) .Quá trình hình thành của công ty rất lâu , xí nghiệp chuyên doanh vận tải hành khách Hà Tây ( thành lập ngày 15 tháng 01 năm 1969 theo quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây cũ ) là tiền thân của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây ngày nay Công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây là công ty thuộc sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải và dịch vụ xăng dầu.... Công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây là công ty thuộc sở giao thông vận tải tỉnh Hà Tây quản lý (nay là thành phố Hà Nội) .Quá trình hình thành của công ty rất lâu , xí nghiệp chuyên doanh vận tải hành khách Hà Tây ( thành lập ngày 15 tháng 01 năm 1969 theo quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây cũ ) là tiền thân của công ty cổ phần ôtô khách Hà Tây ngày nay

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY