Công ty cổ phần NOTE Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Số 102 đường Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng công nghệ thông ti Lập trình máy vi tính Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán ) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán ) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm chi tiết: Bán buôn thiết bị tin học Đại lý, môi giới, đấu giá chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông chi tiết: Bán buôn thiết bị điện thoại Quảng cáo Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng công nghệ thông ti Lập trình máy vi tính Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán ) Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán ) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm chi tiết: Bán buôn thiết bị tin học Đại lý, môi giới, đấu giá chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông chi tiết: Bán buôn thiết bị điện thoại Quảng cáo