Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn

www.apt.com.vn
KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn (APT) được thành lập từ năm 1976 và được chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty Nhà nước sang công ty Cổ phần từ tháng 01 năm 2007. Công ty APT hoạt động chuyên về nuôi trồng chế biến, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu thực phẩm từ Thủy Hải sản.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY