Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên

41-43, đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng,Quận 7, TP.HCM
41-43, đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng,Quận 7, TP.HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

41-43, đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng,Quận 7, TP.HCM

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY