Công Ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal-Vnsteel

http://www.vingal.com/
Số 4, Đường 2A, KCN Biên Hòa II,P Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai