Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam

Khu công nghiệp Lại Yên- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY