CÔNG TY CỔ PHẦN LE & ASSOCIATES

Lầu 2,140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 , Tp. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Le & Associates - Dịch vụ Nhân sự & Cung ứng Nhân lực Đánh giá - Đào tạo - Tư vấn - Tuyển dụng - Thầu Nhân lực Xem chi tiết.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY