CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU BẮC BỘ

Quy mô công ty: 100-200 người
Số 28, đường Minh Khai - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ chuyên về các lĩnh vực - Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (Ngành chính) - Sản xuất các cấu kiện kim loại - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Vận tải hành khách đường bộ khác - Khai thác quặng sắt - Khai thác quặng uranium và quặng thorium - Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt - Khai thác quặng kim loại quí hiếm Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ chuyên về các lĩnh vực - Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (Ngành chính) - Sản xuất các cấu kiện kim loại - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Vận tải hành khách đường bộ khác - Khai thác quặng sắt - Khai thác quặng uranium và quặng thorium - Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt - Khai thác quặng kim loại quí hiếm

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY