Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành , Bắc Ninh.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chưa cập nhật thông tin.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY