Công Ty Cổ Phần In Và Bao Bì Tân Định

Lô N2A CCN Tháp Chàm, Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh: Bao bì, Carton

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY