Công ty Cổ phần Hanacans

http://www.hanacans.com/
Khu công nghiệp Hanaka - Từ Sơn - Bắc Ninh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Hanacans là một thành viên của Tập đoàn SHOWA của Nhật Bản. Sản phẩm của Hanacans là bộ lon nhôm hai mảnh sử dụng cho bia, nước giải khát có gaz, nước giả khát không có gaz. Địa chỉ: Khu công nghiệp Hanaka - Thị xã Từ Sơn