Công ty cổ phần Đức Thịnh BN

Quy mô công ty: 100-200 người
Cụm CN Phong Khê II, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chuyên sản xuất giấy Kraft

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY