Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Vàng

20/18 Nguyễn Trường Tộ P12, Quận 4