Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Thái Sơn

www.thaisoninvescon.com.vn
3 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Thành lập năm 2009, ngàng nghề kinh doanh: xây dựng, kinh doanh bất động sản, thương mại, ...

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY