Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang

http://ticco.com.vn/
Lô 1-6 Khu CN Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

• Đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng: khu công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông

 Xây dựng các công trình thủy lợi.

    • Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

    • Thi công xây dựng các công trình giao thông: Cầu giao thông, cầu cảng, đường giao thông các loại, hệ thống cấp thoát nước.

    • San lắp mặt bằng

    • Kinh doanh vật liệu xây dựng

    • Kinh doanh cát san lắp

    • Khai thác vận tải

    • Lập dự án các công trình giao thông, thủy lợi

    • Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng giao thông, thủy lợi

    • Tư vấn đấu thầu, giám sát

    • Trung tu thiết bị, đóng mới sửa chữa xà lan

    • Gia công các sản phẩm cơ khí, cửa cống công trình thủy lợi

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY